HÄST

RYTTARE

Life Of The Inky Dinky

Träffa Teamet

Referenser

Vi har många terapeutiska ridprogram, RDA-center och andra program som använder Inky Dinky för barn, tonåringar och vuxna med fysiska eller psykiska svårigheter samt familjer med funktionshindrade barn, över hela världen. Här är bara några vittnesmål från familjer och centra.
1 of 3